26.5.2020 - Seznam přijetých a nepřijatých dětí

Seznam přijatých dětí ke stažení zde.

Seznam nepřijatých dětí ke stažení zde.


6.5.2020 - Nástup do MŠ 2020

Vážení rodiče.

Naše mateřská škola otevírá 18.5.2020 v běžném režimu 7.00 – 17.00. Platí: kdo jste se přihlásili k nástupu do školky do dnešního dne, počítáme s Vámi, ať jste předškolní, či mladšího věku. Ostatní potvrďte nástup, nebo ´děti omluvte, abychom věděli aktuální stav.

Vzhledem k tomu, že MŠMT nedalo závazná a jasná pravidla, držíme se doporučení a z nich jsme vycházeli. Plná zodpovědnost je na ředitelích a zřizovateli. Držíme se doporučení pro MŠ, která přizpůsobujeme našemu provozu (podrobný odkaz MŠMT zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss. Je velmi pravděpodobné, že bude provoz o některé pracovníky z rizikových skupin snížen, proto Vás prosíme o pochopení a spolupráci a děkujeme za dosavadní podporu, vstřícnost a nabízenou pomoc.

Konkrétní pravidla pro provoz MŠ

Při prvním příchodu odevzdejte vyplněné čestné prohlášení zde případně ho bude možné vyplnit na místě. Při příchodu vyplňte list docházky na celý týden, abychom měli přehled a mohli si rozvrhnout služby a dokázali pružně zajistit stravování. Zapište děti, které budou spát. Při větším počtu bude potřeba omezit množství spících, kvůli potřebným rozestupům.

Další informace o příchodu, vstupu, stravování zde.
Informace co s sebou do školky zde.

Čestné prohlášení ke stažení také zde.


Vítejte v naší mateřské škole!

Jsme příspěvkovou organizací, zřizovanou Městskou částí Praha – Lochkov.
Najdete nás uprostřed obce. V blízkosti se nachází park a přírodní rezervace Slavičí údolí.

Naše škola je rodinného typu se dvěma smíšenými třídami, s vlastní školní jídelnou a kapacitou 52 dětí, čtyřmi pedagogy a třemi provozními zaměstnanci.

Třídy jsou rozčleněny do center aktivit dle požadavků vzdělávacího programu Začít spolu, ve kterém škola pracuje.

Součástí školy je školní zahrada, která se dělí na dvě části, přírodní zahradu a část sportovní. Zahradu využíváme v největší možné míře, zaměřujeme se na environmentální výchovu.


Informace pro veřejnost

V naší škole je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 realizován projekt s názvem „Mateřská škola Praha - Lochkov - šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010603, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě školního asistenta a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.


Informace pro veřejnost - Informace podle zákona 106/1999 Sb. Naše mateřská škola Praha - Lochkov neprovozuje uvnitř budovy žádný kamerový systém.