Omluvy hlaste prosím nejpozději do 7:45 na telefonní číslo 606 240 518. Nejlépe formou SMS, dále osobně nebo v sešitě omluv.

Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem určila druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana

na 16. 6. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin.

Zápis bude probíhat v MŠ Praha - Lochkov

K předškolnímu vzdělávání k 1. 9. 2022 se přijímají děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, tato se prokazuje

Přineste s sebou pas a vízum dítěte, pas a vízum zákonného zástupce, rodný list dítěte (pokud máte) a doklad o přechodném bydlišti.

Přílohy

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky.doc

V. Schwabová

ředitelka MŠ Praha - Lochkov


Vítejte v naší mateřské škole!

Jsme příspěvkovou organizací, zřizovanou Městskou částí Praha – Lochkov.
Najdete nás uprostřed obce. V blízkosti se nachází park a přírodní rezervace Slavičí údolí.

Naše škola je rodinného typu se dvěma smíšenými třídami, s vlastní školní jídelnou a kapacitou 52 dětí, čtyřmi pedagogy a třemi provozními zaměstnanci.

Třídy jsou rozčleněny do center aktivit dle požadavků vzdělávacího programu Začít spolu, ve kterém škola pracuje.

Součástí školy je školní zahrada, která se dělí na dvě části, přírodní zahradu a část sportovní. Zahradu využíváme v největší možné míře, zaměřujeme se na environmentální výchovu.


Informace pro veřejnost

V naší škole je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 realizován projekt s názvem „Mateřská škola Praha - Lochkov - šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010603, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě školního asistenta a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.


Informace pro veřejnost - Informace podle zákona 106/1999 Sb. Naše mateřská škola Praha - Lochkov neprovozuje uvnitř budovy žádný kamerový systém.