Omluvy hlaste prosím nejpozději do 7:45 na telefonní číslo 606 240 518. Nejlépe formou SMS, dále osobně nebo v sešitě omluv.

21.5.2024 - Seznam přijetých dětí

Seznam přijatých dětí ke stažení zde.


Vítejte v naší mateřské škole!

Jsme příspěvkovou organizací, zřizovanou Městskou částí Praha – Lochkov.
Najdete nás uprostřed obce. V blízkosti se nachází park a přírodní rezervace Slavičí údolí.

Naše škola je rodinného typu se dvěma smíšenými třídami, s vlastní školní jídelnou a kapacitou 52 dětí, čtyřmi pedagogy a třemi provozními zaměstnanci.

Třídy jsou rozčleněny do center aktivit dle požadavků vzdělávacího programu Začít spolu, ve kterém škola pracuje.

Součástí školy je školní zahrada, která se dělí na dvě části, přírodní zahradu a část sportovní. Zahradu využíváme v největší možné míře, zaměřujeme se na environmentální výchovu.


Informace pro veřejnost

V naší škole je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 realizován projekt s názvem „Mateřská škola Praha - Lochkov - šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010603, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě školního asistenta a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.


Informace pro veřejnost - Informace podle zákona 106/1999 Sb. Naše mateřská škola Praha - Lochkov neprovozuje uvnitř budovy žádný kamerový systém.

Naše škola realizuje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024 projekt s názvem MŠ Lochkov - šablony OP JAK, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002410, jenž je financovaný z OP JAK. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím činnosti školního asistenta a dále bude podpořen osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.