Vítejte v naší mateřské škole!

Jsme příspěvkovou organizací, zřizovanou Městskou částí Praha – Lochkov.
Najdete nás uprostřed obce. V blízkosti se nachází park a přírodní rezervace Slavičí údolí.

Naše škola je rodinného typu se dvěma smíšenými třídami, s vlastní školní jídelnou a kapacitou 52 dětí, čtyřmi pedagogy a třemi provozními zaměstnanci.

Třídy jsou rozčleněny do center aktivit dle požadavků vzdělávacího programu Začít spolu, ve kterém škola pracuje.

Součástí školy je školní zahrada, která se dělí na dvě části, přírodní zahradu a část sportovní. Zahradu využíváme v největší možné míře, zaměřujeme se na environmentální výchovu.

V naší škole je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 realizován projekt s názvem „Mateřská škola Praha - Lochkov - šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010603, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě školního asistenta a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

Aktuality

24.4. Den otevřených dveří 25.4. Fotograf od 9.00 hod.

7.5. Zápis do mateřské školy od 13.00 - 17.00 hod. v prostorách MČ Praha - Lochkov