Náš tým


V naší škole pracují plně kvalifikovaní pedagogové. Všichni absolvovali středoškolské, nebo vysokoškolské, pedagogické vzdělání.

Vzhledem k našemu zaměření vzdělávacího programu s prvky Začít spolu jsou všechny učitelky absolventkami letních škol Začít spolu, organizovaných o.s. Step by step. I nadále využíváme jejich vzdělávací nabídky, ale i nabídky jiných vzdělávacích organizací.

Naše výchova a vzdělávání se orientuje na dítě, podporujeme kooperativní a prožitkové učení, integrované učení hrou a činnostmi. Podporujeme učení se navzájem a prosociální chování. Důležitým prvkem je pro nás podnětné prostředí, které se rozděluje do koutků (center aktivit).

K dětem přistupujeme maximálně individuálně, vedeme je samostatnému rozhodování a odpovědnosti za to co udělám.