Naše cíle


Naším cílem je vytvořit školu jako dílnu lidskosti a motivovat je ke kladnému vztahu o další vzdělávání. Klademe důraz na to, aby děti byly tvořivé a se zájmem působily na prostředí kolem sebe. Podporujeme týmovou práci, sociální cítění a snahu o porozumění sobě i okolnímu světu. Snažíme se o vytváření bezpečného prostředí, v němž děti nacházejí důvěru ve vlastní schopnosti.

Rádi bychom byli školou otevřenou, která má respekt ke svým žákům, jejich rodině a veřejnosti. Učíme děti vzájemné toleranci mezi všemi lidmi a uznání hodnoty každé osobnosti. Snažíme se budovat i kredit opačný, kredit vážnosti a uznání vůči škole, který je postaven na základě úcty a vzájemném porozumění.

Budujeme schopnost orientovat se v situacích, které standardní nejsou, kdy je potřeba důvěra ve vlastní síly a schopnosti, kreativní myšlení, důvěra v to, co činím. Snažíme se, aby děti pochopily své místo ve společnosti. Hledaly a posléze našly svůj pevný bod v současné hektické době a různorodé společnosti. Aby odhadly své schopnosti, ale i stránky, které je třeba zlepšovat. Zjednodušeně řečeno vést děti tak, aby obstály ve všech životních situacích, které na ně čekají. Výchovně vzdělávací program je plně přizpůsoben požadavkům RVP s prvky vzdělávacího programu Začít spolu.