Školní rok 2023/2024


Provoz: 7.00 – 17.00 hod.
Školné: 570,- Kč

Omluvy hlaste prosím nejpozději do 7:45 na telefonní číslo 606 240 518.
Nejlépe formou SMS, dále osobně nebo v sešitě omluv.

Projekty

Starostlík
Pozvánka od vnoučat
Hurá do školy

Aktivity a kroužky

Výtvarná výchova
Keramika
MDS – speciální příprava předškoláků
Testy školní zralosti
Muzikofiletika – Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování s prvky muzikoterapie
Angličtina – jazyková škola Channel Crossings, vyučuje Robert Boyle

Zajímavé činnosti

Vycházky do Slavičího údolí
Černé rokle
Kino
Divadlo
Výlety
Společné akce rodičů a dětí
Spolupráce s hasiči a fotbalovým klubem