Školní rok 2017/18


Provoz: 7.00 – 17.00 hod.
Školné: 674,- Kč
Stravné celodenní: 48,- Kč

Omluvy do 7.45 hod osobně, telefonicky, v sešitě omluv (257911126, 257912342)

Projekty

Starostlík
Pozvánka od vnoučat
Hurá do školy

Aktivity a kroužky

Výtvarná výchova
Keramika
MDS – speciální příprava předškoláků
Logopedie
Testy školní zralosti
Muzikofiletika – Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování s prvky muzikoterapie
Angličtina – jazyková škola Channel Crossings

Zajímavé činnosti

Vycházky do Slavičího údolí
Černé rokle
Kino
Divadlo
Výlety
Společné akce rodičů a dětí
Spolupráce s hasiči a fotbalovým klubem